cs

Ensemble 5+5

Ensemble 5+5 je český komorní soubor, který je publikem i odbornou veřejností oceňován za živou a výraznou interpretaci a důraz na programovou skladbu koncertů. Soubor vystupuje v různých sestavách od tria až po komorní orchestr. Vedle skladeb z období baroka, klasicismu a romantismu uvádí Ensemble 5+5 kompozice autorů 20. a 21. století.

Ensemble 5+5 klade zvláštní zřetel na propagaci české hudby. Na svých koncertech tak s oblibou představuje díla skladatelů Adama Michny z Otradovic, Pavla Josefa Vejvanovského, Jana Dismase Zelenky, Josefa Myslivečka, Jana Václava Hugo Voříška, Jakuba Jana Ryby, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a řady dalších.

Soubor spolupracuje s řadou vynikajících instrumentalistů a zpěváků, kteří si na práci v komorním souboru nejvíce cení možnosti úzkého kontaktu s publikem a zvláštního pouta, které na koncertech komorní hudby vzniká mezi interprety a obecenstvem.

Proč 5+5?
Číslo 5 má pro ansámbl ze západních Čech zvláštní význam. Jeho domovským městem je město pěti řek, Plzeň. Do pěti století, od století 17. po 21., pak zasahuje bohatý repertoár souboru.