Jan Vitinger

Můj přístup
Každé obecenstvo je jiné, má odlišné nároky, rozličné představy a touhy. Proto je má nabídka dostatečně široká, abych pořadatelům koncertů vyšel maximálně vstříc v programu, termínu a v neposlední řadě i ceně koncertu.

Agenturní činnost
V současné době spolupracuji jako umělecký manager se Sojkovým kvartetem, Žesťovým souborem města Plzně, Duem Kos, Fine Triem a Duem Trubka & Varhany. V Žesťovém souboru města Plzně, Fine Triu a duu Trubka & Varhany působím zároveň jako trumpetista. Díky bohatým kontaktům ale mohu zajistit vystoupení téměř v jakémkoli obsazení.

Projekty
Vedle agenturní činnosti se společně s mými spolupracovníky zabývám kompletní organizací uměleckých projektů na objednávku. Našim partnerům poskytujeme vše od zajištění umělců, prostor a smluv, přes propagaci a PR až po kompletní organizaci vystoupení a servisu pro návštěvníky.

Stručné představení
Absolvoval jsem plzeňskou konzervatoř ve třídě Antonína Pechy. Umělecké vzdělání jsem si doplnil na mistrovských kurzech u Reinholda Friedricha, Christophera Martina, Ericha Rinnera, Jamese Watsona, Gregory R. Jonese a Malte Burby. Jako sólista jsem se představil na řadě festivalů (Janáček Brno, Český varhanní festival, Litoměřické varhanní léto a další), jako orchestrální hráč jsem spolupracoval s řadou českých komorních, symfonických a operních orchestrů.

Těším se na společné zážitky.
Jan Vitinger