Sojkovo Kvarteto

Ve své znovuobnovené éře od roku 2009 odehrálo Sojkovo kvarteto téměř 100 koncertů především v Plzni a Plzeňském kraji, vystupovalo však i na koncertech v Německu a Japonsku. 

Jeho repertoár zahrnuje více jak 80 skladeb kvartetní literatury období klasicismu a romantismu a 20. století. Významnou součástí repertoáru Sojkova kvarteta je také uvádění děl soudobých hudebních skladatelů včetně světových premiér.

V roce 2019 Sojkovo kvarteto nahrálo komorní skladby současného německého hudebního skladatele Holmera Beckera pro Bavorský rozhlas München. V roce 2018 se soubor podílel na vzniku CD s kompletem smyčcových kvartetů Karla Pexidra. V roce 2016 nahrálo tři smyčcové kvartety německého hudebního skladatele Rolanda Leistner - Mayera, nahrávky vyšly na CD u labelu TYXart. U stejného německého labelu vyšlo v roce 2016 i první CD Sojkova kvarteta "Komorní hudba pro smyčce skladatelů XVIII.století", kde jsou zastoupena díla Antonína Kammela, Leopolda Gassmanna, Franze Koczwary a Antona Zimmermanna.

Po celou dobu obnovené činnosti kvarteto úzce spolupracuje se skladatelským oddělením plzeňské konzervatoře, kromě jiného premiérovali smyčcové kvartety Jiřího Vyšaty, Romany Schuldové, Vojtěcha Franka, Sáry Soukupové a dalších. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce se Západočeským hudebním centrem a Nadací Karla Pexidra.

V cyklu "Fascinující svět hudby" Sojkovo kvarteto uvádí méně často hraná díla skladatelů XX. století, provedlo např. "Zjasněnou noc" Arnolda Schoenberga, smyčcové kvartety Jaroslava Ježka, Vítězslavy Kaprálové, Leoše Janáčka, Pavla Fischera, Dmitrije Šostakoviče, Antona Weberna, Eduarda Toldry, Pál Cassalse, trio Gideona Kleina, aj.

CD

1. String chamber music by 18th century Bohemian composers Kammel, Zimmermann, Gassmann, Koczwara (2015)

2. Roland Leistner - Mayer: String Quartets No. 5., 6., 7. (2017)

3. Karel Pexidr: Smyčcové kvartety č. 2 "Tesání tváře" a č. 3. "Pohyb a klid" (2018) Martin Kos studoval housle na plzeňské konzervatoři u Jindřišky Holotové a na hudební fakultě AMU ve třídě Vladimíra Rejška. V letech 1995 - 98 byl členem souboru M.Nostitz Quartet a s tímto kvartetem absolvoval tříleté školení u G.Pichlera a T.Kakusky na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. V letech 2002 - 05 působil jako primárius Českého noneta. Premiéroval houslové skladby soudobých hudebních skladatelů Lukáše Hurníka, Josefa Marka, Jitky Koželuhové a Marka Kopytmana. Od roku 1999 je koncertním mistrem, uměleckým vedoucím a sólistou Sukova komorního orchestru a od roku 2007 působí také jako koncertní mistr operního orchestru DJKT v Plzni.

Martin Kaplan studoval housle na Plzeňské konzervatoři u Jindřišky Holotové a na hudební fakultě AMU ve třídě Ivana Štrause. Zúčastnil se hudebních kurzů v italské Sieně ve třídě Jurije Belkina a Uta Ughiho. V letech 1998 - 2008 zastával post koncertního mistra operního orchestru DJKT v Plzni, v tomto orchestru působí dosud. Od roku 1996 vyučuje na plzeňské konzervatoři.

Josef Fiala studoval violu na plzeňské konzervatoři u Jana Motlíka a na hudební fakultě AMU ve třídě Lubomíra Malého. Zúčastnil se letních hudebních kurzů AMEROPA ve třídě komorní hry u Vadima Mazo a Semyona Yarosheviche. V letech 1993 - 2005 byl členem Talichova komorního orchestru, spolupracoval i se soubory, zabývajícími se poučenou interpretací staré hudby. Od roku 1987 vyučuje na plzeňské konzervatoři.

Hana Vítková studovala na Pražské konzervatoři u Františka Pišingera a na hudební fakultě AMU ve třídě Rudolfa Lojdy a Miloše Sádla. V době studií se účastnila tuzemských i zahraničních soutěží sólových i kvartetních. Dnes působí jako koncertní mistr skupiny violoncell operního orchestru DJKT v Plzni a věnuje se pedagogické činnosti i komorní hře.